Kursevi knjigovodstva i računovodstva u praktičnoj primjeni

Kroz praktičnu primjenu upoznat ćemo Vas sa knjiženjem dokumentacije putem knjigovodstvenog software-a eLine.

Računovodstvena edukacija podjeljena je u tri nivoa

Kurs računovodstva – standardni nivo

 • Sadržaj kursa

  • Primjena kontnog plana. • Finansijko računovodstvo (Ulazne fakture sa PDV, Stalna sredstva, Izlazne fakture sa PDV, Izvodi i Blagajna. • Robno materijalno knjigovodstvo – zalihe (kalkulacije, nivelacije robe).

 • Detalji o kursu

  • Broj časova, 32. • Trajanje kursa, 8 sedmica. • Termini, jednom sedmično. • Cijena, 650 KM.

 • Kontakt informacije

  Tel: 033 810 176 – 061 945 888

Kurs računovodstva – napredni nivo

 • Sadržaj kursa

  • Obračun PDV-a ( KUF, KIF, PDV prijava). • Obračun plata (Prijava radnika, obračun plata, MIP obrazac). • Izrada završnog obračuna. • Knjiženje zaključka godine (dobit ili gubitak).

 • Detalji o kursu

  • Broj časova, 20. • Trajanje kursa, 5 sedmica. • Termini, jednom sedmično. • Cijena, 400 KM.

 • Kontakt informacije

  Tel: 033 810 176 – 061 945 888

Knjigovodstvo za obrtniče djelatnosti

 • Sadržaj kursa

  Uvod o obavljanje samostalne djelatnosti, poslovne knjige samostalnih poduzetnika, blagajna, kalkulacije, sistem doprinosa za samostalne poduzetnike, plate zaposlenih u poduzetničkoj djelatnosti, evidencija i obračun PDV-a (KUF, KIF, PRIJAVA PDV), amortizacija, porez na dohodak poduzetnika (Obrazac SPR-1053), Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

 • Detalji o kursu

  • Broj časova, 16. • Trajanje kursa 4 sedmice. • Termini, jednom sedmično. • Cijena, 350 KM.

 • Kontakt informacije

  Tel: 033 810 176 – 061 945 888

Kako moje znanje iz računovodstva mogu primjeniti u svakodnevnom životu

Kako mi mogu pomoći kursevi računovodstva

Koja je razlika između knjigovodstva i računovodstva

Koje su neke od ključnih vještina potrebnih za knjigovođe