Dolazeći kursevi

Naši kursevi su osmišljeni da poboljšaju vaše vještine i povećaju izglede za profesionalni razvoj.
Bilo da želite usavršavanje u računovodstvu, office aplikacijama, digitalnom marketingu, WEB dizajnu ili usavršite područja grafičkog dizajna, naša ponuda kurseva će zadovoljiti vaše želje i potrebe.

Kurs računovodstva

Počinje, uskoro…..
Teme kursa su:
• Primjena kontnog plana.
• Finansijko računovodstvo (Ulazne fakture sa PDV, Stalna sredstva, Izlazne fakture sa PDV, Izvodi i Blagajna.
• Robno materijalno knjigovodstvo – zalihe (kalkulacije, nivelacije robe).
Broj časova: 32,
Cijena kursa: 650 KM,
Termini: Večernji 18 do 21h