Izdavanje certifikata o poznavanju rada na računaru i engleskog jezika

Certifikati o poznavanju rada na računarima

 • Procedura o izdvanju certifikata za rad na računarima

  Testiranje može uraditi svakog dana uz predhodnu najavu termina, termini se mogu zakazivati i vikendom. Test se sastoji od osnovnih pitanja iza Worda, Excela i PowerPointa kao što su formatiranja teksta, formatiranja dokumenta, izrada tabela, i komande iz INSERT menija.

 • Cijena certifikata

  Cijena certifikata je 140 KM uplata se vrši samo ako kandidat položi test.

 • Dodatna vrijednost certifikata

  Svake srijede uz obaveznu “NAJAVU DOLASKA” od 18 do 21 h pružamo besplatne instrukcije kakdidatima koji posjeduju naše certifikate. Na ovaj način pružamo priliku da se znanje može osvježiti i trajno usvojiti.

Certifikati o poznavanju engleskog jezika

 • Certificiranje i dokumentacija za konkurse uključuje dokaze o poznavanju engleskog jezika

  Potrebni dokumenti na javnim konkursima za popunu radnih mjesta su certifikat o osnovnom poznavanju engleskog jezika, negdje se navodi potvrda, dokaz ili uvjerenje, inače to je bitna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta konkursa. Traženi certifikat možete dobiti kod nas.

 • Procedura o izdvanju certifikata za poznavanje engleskog jezika

  Testiranje može uraditi svakog dana uz predhodnu najavu termina, termini se mogu zakazivati i vikendom.

 • Cijena certifikata

  Cijena certifikata je 140 KM uplata se vrši samo ako kandidat položi test.

Certifikati opoznavanju rada na računaru
Certifikati opoznavanju rada na računaru.

Certifikati-o-poznavanju-engleskog-jezika
Certifikati o poznavanju engleskog jezika.