Excel kursevi – osnovni i napredni nivo za finansije i analize podataka u praktičnoj primjeni

Excel edukacija podjeljena je u više kurseva na osnovni i napredni nivo

 • Osnovni kurs
 • Excel tabele
 • Excel formule

Excel standardni kurs pokriva osnovne tabele, osnovna sortiranja i filtriranja, printanja tabela, osnovne formule i funkcije i osnovne čartove.

Broj časova: 20
Cijena: 400 KM

Kurs za excel tabele pojašnjava filtriranja i sortiranja podataka, izradu osnovnih tabela, ažuriranja i formatiranje podataka, izrdu osnovnih čarotova, onovne formule i funkcije i printanje masovnih tabela.

Broj časova: 20
Cijena: 400 KM

Kurs za Excel formule pokriva osnovna računanja, procente, uvezivanje ćelija na različitim radnim listovima i fajlovima, reference, osnovne formule i funkcije.

Broj časova: 20
Cijena: 400 KM

 • Pivot tabele
 • Charts – Grafikoni
 • Online kursevi

Excel kurs za Pivot tabele demonstrira konsolidaciju više tabela u jednu pivot tabelu, sumiranje i grupisanje podataka pivot tabelom, dodavanja izračunatih polja, filtriranje i sortiranje rezultata, formatiranje tabele i primjena kondicionih formata, podešavanje rasporeda podataka u čitljiviji format, kreiranje pivot čartova.  U drugoj polovini kursa vježbat ćemo validacije podataka, analiziranje podatka pomoću naprednog filtera, kondiciona formatiranja i izradu raznih složenih čartova.

Broj časova: 20
Cijena: 400 KM

Kurs za Excel Charts ili grafikone objašnjava složeniji dizajn tabela a koje su prilagođene za čartove, sve vrste osnovnih i napredni čartova, trendove, subtotale, grupisanja podataka.

Broj časova: 20
Cijena: 400 KM

Excel online kurevi pokrivaju isti sadržaj koji se održava i u učionici

Broj časova: 20
Cijena: 350 KM

 • Excel funkcije
 • Exel statistika

Kurs za Excel funkcije kroz razne primjere objašnjava napredne formule i funkcije kao što su:

 • Logičke funkcije
 • Finansijke funkcije
 • Tektualne funkcije
 • Funkcije za datum i vrijeme
 • Lookup & Reference
 • Matematičke funkcije
 • Statitičke funkcije

Broj časova: 20
Cijena: 400 KM

Kurs za Excel statistiku

Broj časova: 20
Cijena: 600 KM


Kako Excel obuke mogu unaprijediti moje znanje?

Kako mi Excel kursevi mogu pomoći u poslovnom okruženju?

Koja je svrha Excel edukacije?