MS Office kursevi – praktična obuka

Kako nam mogu pomoći MS Office kursevi

MS Office kursevi su izuzetno korisni za sve koji žele da unaprijede svoje vještine u radu sa Microsoft Office paketom. Evo nekoliko informacija o tome:

1. Šta obuhvata MS Office kurs? Tokom kursa ćete naučiti najvažnije funkcije ovih programa i najefikasnije načine upotrebe. Evo kratkog pregleda:

 • Microsoft Word: Pisanje tekstualnih dokumenata, podešavanje stranica, odabir fontova, unošenje tabela i slika.
 • Microsoft Excel: Kreiranje i upravljanje tabelama, rad sa formulama i funkcijama.
 • Microsoft PowerPoint: Kreiranje profesionalnih prezentacija.  Ovi programi su osnova kancelarijskog posla, i poslodavci često očekuju da imate bar osnovna znanja kako biste obavljali svakodnevne zadatke.

2. Nivoi kurseva:
Osnovni nivo: Savladajte osnovne funkcije Worda, Excela i PowerPointa.
Napredni nivo: Fokus na naprednim opcijama u Excelu i drugim programima.

Napomena: Cijene MS Office kurseva mogu varirati ovisno o različitim faktorima, uključujući vrstu kursa, nivo znanja koji se nudi, trajanje kursa i instituciju koja nudi kurs ili vrijeme u kojem se održava obuka. Naša posebnost je u tome što obično ne čekamo da se formira grupa već krećemo sa jednim polaznikom

MS Office: Word, Excel, PowerPoint i Outlook

 • Standardno poznavanje rada na računaru

  MS Office paket koji se smatra standardnom pismenošći i paket koji se najćešće traži kao dokaz o poznavanja rada na računaru koji se prilaže uz dokumentaciju tokom apliciranja za posao.

 • Cijena i trajanje kursa

  Broj časova: 20 Cijena: 400 KM

Microsoft PowerPoint

 • Kratak opis kursa

  Ovaj kurs je za svakoga ko je novi u PowerPointu i želi da kreira i predstavi slajdove i prezentacije. Kurs počinje tako što pokazuje kako kreirati novu prezentaciju od poletka ili odabirom templeta dostupnih u PowerPoint galeriji. Kurs isto demonstrira kako dodati sadržaj kao što su tekst, slike, audio i video, povezati linkove u PowerPoint slajdove, tranzicije slajdova, animacije i export prtezentacije.

 • Cijena i trajanje kursa

  Broj časova: 20 Cijena: 400 KM

Microsoft Access

 • Kratak opis kursa

  Kurs pokriva kreiranje baza podataka, relacije tabela, upiti za filtriranje tabela, dodjeljivanje validacija, kreiranje forma, Queries i Reports.

 • Cijena i trajanje kursa

  Broj časova: 20 Cijena: 500 KM

Microsoft Project

 • Kratak opis kursa

  Na ovom kursu naučit će te kako pojedinac ili grupa može koristiti Project. Kurs demonstrira dodavanje poslova, dodjeljivanje zadataka, regulisanjem popisa zadataka, upravljanjem sa konfliktima i praćenjem progresa te upravljati sa bilo kojim stadijem vašeg projekta.

 • Cijena i trajanje kursa

  Broj časova: 20 Cijena: 700 KM

Microsoft Visio

 • Kratak opis kursa

  Na ovom kursu naučit će te kako da napravite veliki broj dijagarama, Kurs počinje sa upoznavanjem Visio interfejsa, onda demonstrira prednosti kreiranja najpoznatiji diagrama te uvezanih dijagrama. Kurs isto demonstrira kako koristiti kompleksnije dijagrame, kao što su brinstorming dijagrami, organizacioni čartovi, timeline i kalendari te pivot dijagrami.

 • Cijena i trajanje kursa

  Broj časova: 20 Cijena: 700 KM