Kursevi engleskog jezika

Certifikati o poznavanju engleskog jezika

 • Dokumentacija

  Potrebni dokumenti na javnim konkursima za popunu radnih mjesta su certifikat o osnovnom poznavanju engleskog jezika, negdje se navodi i potvrda, dokaz ili uvjerenje, inače to je bitna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta konkursa, ako trebate dokaz ili uvjerenje za posao testiranje možete uraditi kod nas.

 • Provjera znanja za poznavanje engleskog jezika

  Provjeru znanja može uraditi svakog dana uz predhodnu najavu termina, termini se mogu zakazivati i vikendom.

 • Cijena

  Cijena certifikata je 140 KM. Uplaćuje se samo nakon položenog testa

Provjera znanja prije upisa kursa engleskog jezika

 • Ulazno testiranje za pohađanje kurseva

  Naš sveobuhvatni program za kurseve engleskog jezika sastoji se od tri glavna nivoa, od kojih je svaki dalje podijeljen na podnivoe. Prije upisa, polaznici su obavezni da prođu procjenu znanja kako bi se odredio nivo znanja. Nastava se izvodi po Headway literaturi.

 • Cijene kurseva

  Cijena kursa je 600 KM

Podjela nivoa engleskog jezika po Headway literaturi

 • Beginning (početni nivo)

  A1 Beginner i A2 Elementary leveli. Svaki level je utrajanju od 40 časova.

 • Intermediate (srednji nivo)

  B1 Pre-Intermediate i B2 Intermediate leveli. Svaki level je utrajanju od 40 časova.

 • Advanced (napredni nivo)

  C1 Advanced i C2 Upper Advanced leveli. Svaki level je utrajanju od 40 časova.


Certifikat o poznavanju engleskog jezika