Osnovni kurs informatike

 • Upoznavanje sa hardverom i softverom računara.
 • Desktop i rad sa prozorima.
 • Rad sa dokumentima: Otvaranje, zatvaranje, snimanje, printanje.
 • Unos i obrada teksta: Kopiranje, premještanje, brisanje, nabrajanje.
 • Uređivanje odlomaka (paragraf): Prored, bojenje.
 • Umetanje i uređivanje slika sa računara, Interneta.
 • Uređivanje dokumenata: Odabir teme, margine, numeracija stranica, kolone, fusnote.
 • Kreiranje foldera za čuvanje dokumentacije.
 • Organizovanje foldera po sopstvenim afinitetima ili zahtjevima poslovanja.
 • Jednostavna i rutinska manipulacija svim dokumentima.
 • Korištenje Internet pretraživača.
 • Rad sa tražilicama i e-mailom.
 • Korištenje servisa kao što su Drive, Kalendar, Kontakti.

Ovi kursevi su namijenjeni svima koji imaju potrebu da brzo i efikasno steknu osnovno znanje poznavanja rada na računaru. Kroz ovu edukaciju imaćete priliku raditi sa raznim programima koji su neizostavni dio osnovne informatičke pismenosti.