Ide te li na kurs računara ili kurs informatike?

Kurs računara se generalno odnosi na dizajniranje i izgradnju računara i računarskih programa. Ovaj kurs se fokusira na teoriju, eksperimentisanje i inženjering koji čine osnovu za dizajn i upotrebu računara. Računarski naučnik se specijalizuje za teoriju računanja i dizajn računarskih sistema.

S druge strane, kurs informatike se odnosi na održavanje i rešavanje problema sa računarima i njihovim mrežama, sistemima i bazama podataka kako bi se osiguralo da oni nesmetano rade. Informatika je grana inženjeringa informacija. Bavi se praksom obrade informacija i inženjeringom informacionih sistema, a kao akademska oblast, to je primenjeni oblik nauke o informacijama. Fokusira se više na rešavanje problema organizovanjem, djeljenjem i tumačenjem informacija.

Dakle, dok bi rad na poslu zasnovanom na računarskim naukama mogao značiti da ćete kreirati softver, dizajnirati veb sajtove ili prikupljati informacije o posjetiocima veb sajta, karijera u IT-u može značiti da ćete se pobrinuti da računari budu funkcionalni i sigurni.

Važno je napomenuti da linija između IT-a i računarskih nauka često može biti nejasna. Ponekad će rad u IT-u zahtjevati poznavanje principa računarskih nauka, a biti programer će značiti obavljanje zadataka koji se smatraju više povezanim sa IT-om.