Kursevi knjigovodstva i računovodstva

 

 

Šta nude naši kursevi

Kroz praktičnu primjenu upoznat ćemo Vas sa knjiženjem dokumentacije putem knjigovodstvenog softvera eLine. Primjenom praktičnog treninga polaznici će imati priliku da steknu određena znanja iz oblasti finansijskog i robnog računovodstva. Osim knjiženja dokumentacije kroz finansijsko računovodstvo polaznici će imati priliku da se upoznaju sa glavnom knjigom, analitičkim i sintetičkim bruto bilansom, te karticama kupaca i dobavljača.

 

Knjženje dokumentacije prožima se kroz sljedeće nivoe

Sadržaj kursa Nivo 1

- Uvod u računovodstvo
- Kontni plan
- Ulazne fakture
- Izlazne fakture
- Izvodi
- Blagajna

Cilj ovog kursa je da se polaznik upozna sa načinom rada finansijskog knjigovodstva (glavna knjiga povezana sa sintetičkim knjigovodstvom, analitičkim knjigovodstvom, kupcima, dobavljačima itd). Nastava će se praktično održavati kroz eLine softver. Na ovom nivou održavat će se praktične vježbe na knjiženju ulaznih i izlaznih faktura, izvoda i blagajne.

Počinje: 14 juli
Završava: 11 avgust
Termini:utorkom
Vrijeme: 18 do 21
Broj časova: 20
Cijena: 250 KM
Studenti: -20%


 

Sadržaj kursa Nivo 2

Salna sredstva
 - Nabavka stalnih sredstava
 - Prodaja stalnih sredstava
 - Rashod stalnih sredstava
 - Obračun amortizacije

Maloprodaja
 - Kalkulacije
 - Razduženje robe iz prodavnice
 - Nivelacije

Veleprodaja
 - Nabavka i prodaja robe

Obračun PDV-a

Cilj kursa Nivo 2 je upoznati polaznike sa obračunom PDV-a, nabavkom, prodajom, rashodom, obračunom amortizacije stalnih sredstava, praćenjem robe i zaliha kroz robno knjigovodstvo.

Počinje: 8 juli
Zavšava: 5 avgust
Termini:
  srijedom
Vrijeme: 18 do 21
Broj časova:
20
Cijena:
250 KM


 

Sadržaj kursa Nivo 3

- Avansne fakture
- Uvoz robe
- Obračun plata
- Putni nalozi
- Ugovor o djelu
- Autorski honorar
- Završni obračun

Cilj ovog nivoa je da polaznik radi na izradi završnog obračuna, obračunu plata, ugovorima od djelu i autorskim honorarima.

Počinje: 2 juli
Završava: 30 juli
Termini: četvrtkom
Vrijeme: 18 do 21
Broj časova: 20
Cijena: 300 KM


 

Teme kursa za Neprofitne organizacije

- Neprofitne organizacije

Kroz praktične primjere polaznici će se upoznati sa radom neprofitnih organizacija, praktični primjeri se svode na ulazne fakture, izlazne fakture, izvode, blagajna, plate itd... što će omogućiti izradu završnog obračuna na osnovu bruto bilansa neprofitne organizacije.

Počinje:
Završava:
Termini:
Vrijeme: 18 do 21
Broj časova: 20
Cijena: 300 KM


 

Svaki nivo računovodstva traje po 20 časova
Studenti na prvi upisani kurs imaju 20% popusta od pune cijene.


 

 

 

KEIKO learning center je na Grbavici. Informacije možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 17 sati. 

Adresa: Radnička bb, Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Tel: 033 810 176, 061 945 888, Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.