MICROSOFT OFFICE

Kroz praktičnu primjenu upoznat ćemo Vas sa opcijama i mogićnosti kojie MS Office (Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Word, etc..) nude.

KURSEVI

MS OFFICE – Word, Excel, PowerPoint

Word: Formatiranje teksta i dokumenanta, kreiranje indenta i tabova, upotraba Format paintera, podešavanje margina, prelomi i orjentaciju dokumenata, kreirnje zaglavlja u dokumentu, izrada tabela, rad sa stilovima i Printanej dokumenata.
Excel: Izrada tabela, filtriranje i sortiranja podataka, osnovne formule i grafikone.
PowerPoint: Kreiranje slajdova, formatiranje teksta i grafike, animacije objekata i tranzicije slajdova.

Broj časova: 20

Cijena: 300KM

Osnove Excel-a

Ovaj kurs pokriva sveobuhvatno kreiranje tabela, standardne grafikone, kondiciona filtriranja i sortiranja, formatiranja teksta i brojeva, printatanje tabela. U drugoj polovini kursa vježbat ćemo, osnovne formule, reference, uvezivanje ćelija i radnih listova.

Broj časova: 20

Cijena: 300KM

Excel funkcije i napredni grafikoni

Kurs pokriva slijedeću tematiku: funkcije za pretrage, trigonometrijske, matematičke, logičke i tekstualne funkcije, funkcije za datum i vrijeme te funkcije za baze podataka itd. U drugoj polovini kursa kreirat ćemo napredne grafikone uz pomoć funkcija i druga složenijha formatiranja.

Broj časova: 20

Cijena: 350KM

Excel Pivot tabele, analize i validacije podataka

Kurs demonstrira konsolidaciju više tabela u jednu, sumiranja podataka, dodavanja izračunatih polja, filtriranje i sortiranje rezultata, formatiranje tabele i primjena uvjetnih formata, podešavanje rasporeda podataka u čitljiviji format, kreirati krafikone za vizualizaciju podataka.  U drugoj polovini kursa vježbat ćemo validacije podataka, analiziranje podatka pomoću naprednog filtera, kondiciona formatiranja i izradu raznih složenijih grafikona.

Broj časova: 20

Cijena: 350KM

MS PowerPoint

Ovaj kurs je za svakoga ko je novi u PowerPointu i želi da kreira i predstavi slajdove i prezentacije. Kurs počinje tako što pokazuje kako kreirati novu prezentaciju od poletka ili odabirom templeta dostupnih u PowerPoint galeriji. Kurs isto demonstrira kako dodati sadržaj kao što su tekst, slike, audio i video, p linkove u PowerPoint slajdove, tranzicije slajdova, animacije i export prtezentacije.

Broj časova: 10

Cijena: 300KM

Poslovne prezentacije

Kurs demonstrira razne savjete i tehnike prezentovanja kroz Powerpoint, polaznici će dobiti savjete za prezentovanje, naučiti razne trikove i praktične tehnike koje mogu koristiti prije i tokom prezentacije kako bi se što bolje predstavili. Polaznici isto uče kako smiriti nervozu prije razgovora, kako držati pravilan položaj tijela, kako osmisliti dobar uvod, kontrolisati vrijeme tokom prezentacije i kako imati čvrst gard i osvojiti publiku.

Broj časova: 20

Cijena: 400KM

MS Access 

Kurs pokriva kreiranje baza podataka, relacije tabela, upiti za filtriranje tabela, dodjeljivanje validacija, kreiranje forma, Queries i Reports.

Broj časova: 20

Cijena: 400KM

MS Project

Na ovom kursu naučit će te kako pojedinac ili grupa može koristiti Project. Kurs demonstrira dodavanje poslova, dodjeljivanje zadataka, regulisanjem popisa zadataka, upravljanjem sa konfliktima i praćenjem progresa te upravljati sa bilo kojim stadijem vašeg projekta

Broj časova: 20

Cijena: 600KM

MS Visio 

Na ovom kursu naučit će te kako da napravite veliki broj dijagarama, Kurs počinje sa upoznavanjem Visio interfejsa, onda demonstrira prednosti kreiranja najpoznatiji diagrama te uvezanih dijagrama. Kurs isto demonstrira kako koristiti kompleksnije dijagrame, kao što su brinstorming dijagrami, organizacioni čartovi, timeline i kalendari te pivot dijagrami. 

Broj časova: 20

Cijena: 600KM

KAKO DO NAS