Kursevi za računovodstvo u praktičnoj primjeni

Kroz praktičnu primjenu upoznat ćemo Vas sa knjiženjem dokumentacije putem knjigovodstvenog software-a eLine. Primjenom praktičnog knjigovodstvenog treninga polaznici će imati priliku da steknu određena znanja iz oblasti finansijskog i robnog računovodstva. Osim knjiženja dokumentacije kroz finansijsko računovodstvo polaznici će imati priliku da se upoznaju sa glavnom knjigom, analitičkim i sintetičkim bruto bilansom, te karticama kupaca i dobavljača.

ŠTA NUDE NAŠI KURSEVI RAČUNOVODSTVA

Kursevi za knjigovodstvo i računovodstvo u praktičnoj primjeni, Ulazne fakture, izlazne fakture, izvodi, Blagajna

Sadržaj kursa za nivo 1

Uvod u računovodstvo, ulazne fakture, izlazne fakture, izvodi, i blagajna.

Broj časova: 20
Cijena: 300 KM
Počinje: 5 decembra
Završava: 2 januara
Termini: utorkom
Vrijeme: 18 do 21h

Kursevi za knjigovodstvo i računovodstvo u praktičnoj primjeni, stalna sredstva, Maloprodaja, Veleprodaja

Sadržaj kursa za nivo 2

– Stalna sredstva
– Maloprodaja
– Veleprodaja

Broj časova: 20
Cijena: 300 KM

Kursevi za knjigovodstvo i računovodstvo u praktičnoj primjeni, avansne fakture, bračun PDV, posebna šema u građevinarstvu

Sadržaj kursa za nivo 3

– Avansne fakture
– Obračun PDV-a
– Posebna šema u gradjevinstvu
– Cesije I kompenzacije

Broj časova: 20
Cijena: 300 KM

Kursevi za knjigovodstvo i računovodstvo u praktičnoj primjeni, Obračun plata, Putni nalozi, Izrada završnog obračuna, Izrada poreznog bilansa, Knjiženje zaključka godine

Sadržaj kursa za nivo 4

– Obračun plata
– Putni nalozi
– Izrada završnog obračuna
– Izrada Poreznog bilansa
– Knjiženje zaključka godine

Broj časova: 20
Cijena: 300 KM

Kursevi za knjigovodstvo i računovodstvo u praktičnoj primjeni, OBRT obrtničke djelatnosti

OBRT – Kurs za obrtničke djelatnosti

Sadržaj kursa:
– Uvod o obavljanju samostalne djelatnosti
– Poslovne knjige samostalnih poduzetnika
– Blagajna
– Kalkulacije
– Sistem doprinosa za samostalne poduzetnike
– Plaće zaposlenih u poduzetničkoj djelatnosti
– Evidencija i obračun PDV-a (KUF;KIF;PRIJAVA PDV)
– Amortizacija
– Porez na dohodak poduzetnika (Obrazac SPR-1053)
– Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)

  
Broj časova: 16
Cijena: 300 KM
Počinje: 18 novembra
Završava: 9 decembra
Termini: subotom
Vrijeme: 17 do 20h