Kursevi za Microsoft Office

Kroz praktičnu primjenu, možete ovladati širokom lepezom MS Office aplikacija

Kursevi za Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Word, Excel, PowerPoint i Outlook

MS Office paket koji se smatra standardnom pismenošći i paket koji se najćešće traži kao dokaz o poznavanja rada na računaru koji se prilaže uz dokumentaciju tokom apliciranja za posao.
Broj časova: 20
Cijena: 300 KM


Kursevi za Microsoft Excel standardni kurs

Excel standardni kurs

Ovaj kurs pokriva razna filtriranja i sortiranja podataka, kreiranje osnovnih tabela, ažuriranja i formatiranje podataka, kreiranje osnovnih čarotova, standardne formule i funkcije.
Broj časova: 20
Cijena: 300 KM


Kursevi za Microsoft Excel tabele i grafikoni / Charts

Excel tabele i grafikoni / Charts

Kurs pokriva slijedeću tematiku: Excel složenije vrste dizajna tabela, sve vrste čartova, subtotale, grupisanja podataka, printanje maskovnih tabela.
Broj časova: 20
Cijena: 350 KM


Kursevi za Microsoft Excel Pivot tabele, analize i velidacije podataka

Excel Pivot tabele, analize i validacije podataka

Kurs demonstrira konsolidaciju više tabela u jednu, sumiranja i grupisanja podataka pivot tabelom, dodavanja izračunatih polja, filtriranje i sortiranje rezultata, formatiranje tabele i primjena kondicionih formata, podešavanje rasporeda podataka u čitljiviji format, kreiranje pivot čartova.  U drugoj polovini kursa vježbat ćemo validacije podataka, analiziranje podatka pomoću naprednog filtera, kondiciona formatiranja i izradu raznih složenih čartova.
Broj časova: 20
Cijena: 350 KM


Kursevi za Microsoft Excel osnovne formule i funkcije

Excel osnovne formule i funkcije

Na ovom kursu rade se osnovna računanja, procenti, 3d formule, uvezovanje ćelija na različitim listovima i fajlovima, reference, osnovne formule i funkcijem.
Broj časova: 20
Cijena: 350 KM


Kursevi za Microsoft Excel napredne formule i funkcije

Excel napredne formule i funkcije

Na ovom kursu rade se samo razni primjeri naprednih formula i funkcija kao što su If, Lookup, Reference, Sumifs funkcije, statistićke funkcije, matematičke funkcije, funkcije za datum i vrijeme, textualne funkcije itd…
Broj časova: 20
Cijena: 350 KM


Kursevi za Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint

Ovaj kurs je za svakoga ko je novi u PowerPointu i želi da kreira i predstavi slajdove i prezentacije. Kurs počinje tako što pokazuje kako kreirati novu prezentaciju od poletka ili odabirom templeta dostupnih u PowerPoint galeriji. Kurs isto demonstrira kako dodati sadržaj kao što su tekst, slike, audio i video, p linkove u PowerPoint slajdove, tranzicije slajdova, animacije i export prtezentacije.
Broj časova: 20
Cijena: 300 KM


Kursevi za Poslovne Prezentacije

Poslovne prezentacije

Kurs demonstrira razne savjete i tehnike prezentovanja kroz Powerpoint, polaznici će dobiti savjete za prezentovanje, naučiti razne trikove i praktične tehnike koje mogu koristiti prije i tokom prezentacije kako bi se što bolje predstavili. Polaznici isto uče kako smiriti nervozu prije razgovora, kako držati pravilan položaj tijela, kako osmisliti dobar uvod, kontrolisati vrijeme tokom prezentacije i kako imati čvrst gard i osvojiti publiku.
Broj časova: 20
Cijena: 400 KM


Kursevi za Microsoft Access

Microsoft Access 

Kurs pokriva kreiranje baza podataka, relacije tabela, upiti za filtriranje tabela, dodjeljivanje validacija, kreiranje forma, Queries i Reports.
Broj časova: 20
Cijena: 400 KM


Kursevi za Microsoft Project

Microsoft Project

Na ovom kursu naučit će te kako pojedinac ili grupa može koristiti Project. Kurs demonstrira dodavanje poslova, dodjeljivanje zadataka, regulisanjem popisa zadataka, upravljanjem sa konfliktima i praćenjem progresa te upravljati sa bilo kojim stadijem vašeg projekta
Broj časova: 20
Cijena: 300 KM


Kursevi za Microsoft Visio

Microsoft Visio 

Na ovom kursu naučit će te kako da napravite veliki broj dijagarama, Kurs počinje sa upoznavanjem Visio interfejsa, onda demonstrira prednosti kreiranja najpoznatiji diagrama te uvezanih dijagrama. Kurs isto demonstrira kako koristiti kompleksnije dijagrame, kao što su brinstorming dijagrami, organizacioni čartovi, timeline i kalendari te pivot dijagrami. 
Broj časova: 20
Cijena: 300 KM