Kursevi u KEIKO learning centru

KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

Kurs knjigovodstva će vas upoznati sa načinom rada finansijskog knjigovodstva (Glavna Knjiga) povezano sa ostim modulima (sintetičko knjigovodstvo, analitičko knjigovodstvo, dobavljači, kupci i mnogo drugih modula), dokumentacijom kao što su Izvod, Faktura, Kalkulacija, Virman,…

MS OFFICE

Word: Formatiranje teksta i dokumenanta, kreiranje indenta i tabova, upotraba Format paintera, podešavanje margina, prelomi i orjentaciju dokumenata, kreirnje zaglavlja u dokumentu, izrada tabela, rad sa stilovima i Printanej dokumenata.
Excel: Izrada tabela, filtriranje i sortiranja podataka, osnovne formule i grafikone.
PowerPoint: Kreiranje slajdova, formatiranje teksta i grafike, animacije objekata i tranzicije slajdova. 

KURSEVI ZA MS OFFICE
KURSEVI ZA ENGLESKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

Naš opći program za kurseve engleskog jezika je podijeljen u tri nivoa koji imaju pod nivoe.
Polaznik će biti pismeno testiran prije nego što mu se dodijeli nivo nastave koji će pohađati.
Nastavu se održava  po Headway literaturi.

WEB DIZAJN I DIGITALNI MARKETING

Kurs pokriva izradu web stranice sa CMS WordPress, Facebook Marketing, Mail Marketing, Youtube Makreting, Google Analytics, Google AdWords.

KURSEVI ZA WEB DIZAJN I DIGITALNI MARKETING
KURSEVI ZA GRAFIČKI DIZAJN

GRAFIČKI DIZAJN

Kurs za grafički dizajn, Photoshop
Kurs za grafički dizajn, Illustrator
Kurs za CorelDRAW