ENGLESKI JEZIK

NAPOMENA!

Naredne grupe engleskog jezika predviđene su na jesen 2023.

Nastava će se održavati samo vikendom. 

Kandidati za više nivoe (osim početnog) trebaju raditi ulazni test.

Testiranje uz najavu može se obaviti svakim radnim danom između 11 i 17h.

  Tačno vrijeme održavanja kurseva bit će objavljeno tokom juna.

KURSEVI

DESKRIPCIJA

Naš opći program za kurseve engleskog jezika je podijeljen u tri nivoa koji imaju pod nivoe.
Polaznik će biti pismeno testiran prije nego što mu se dodijeli nivo nastave koji će pohađati.
Nastavu se održava  po Headway literaturi, grupe su do 10 polaznika.

KAKO DO NAS?