Računovodstvena agencija - FOKUS PLUS Sarajevo

Racunovodstvene usluge

Računovodstvena agencija FOKUS PLUS d.o.o. je u mogućnosti da svojim klijentima ponudi  računovodstvene i finansijske usluge za preduzeća i ne profitne organizacije. Profesionalnim i stručnim radom omogućavamo svojim klijentima da obavljaju svoju registrovanu djelatnost, bez opterećenja poreskim propisima.
Cijena knjigovodstvenih usluga je više nego povoljna.
Agencija FOKUS PLUS d.o.o. u svojoj ponudi računovodstvenih usluga, za Vas može da izdvoji:

 

Naše računovodstvene usluge

 • Vođenje glavne knjige i dnevnika
 • Knjiženje sintetike i analitike svih bilansnih pozicija
 • Evidencija stalnih sredstava i obrtnih sredstava
 • Amortizacija i revalorizacija
 • Robno knjigovodstvo
 • Izrada godišnjih obračuna
 • Davanje izvoda iz poslovnih knjiga po svim pozicijama
 • Davanje i izrada finansijskih izvještaja statistike
 • Stručna kontrola dokumentacije i knjigovodstveno savjetovanje po pitanju Zakonskih propisa
 • Obračun plaća i ostalih naknada radnicima
 • Vođenje knjige KUF-a i KIF-a
 • Sastavljanje i predaja GIP obrazca Poreznoj upravi
 • Izrada blagajne
 • Izrada kalkulacija
 • Popunjavanje i dostavljanje PDV-e prijava UIO-u
 • Ostale pripremne radnje (fakturisanje, kompletiranje izvoda banke, plaćanje dobavljačima i dr..) obavlja korisnik usluga

 

Kvaliteta usluge, dugogodišnje iskustvo i rad, kontinuirano profesionalno usavršavanje te individualni pristup prema svakom klijentu, naša su najbolja preporuka. 
Uz svakodnevno stručno usavršavanje, pratimo promjene zakonskih propisa, kako bismo svojim klijentima osigurali visoku kvalitetu usluge te ažurno praćenje i evidentiranje svih nastalih računovodstvenih i knjigovodstvenih aktivnosti.

Možete biti potpuno sigurni u odabir RAČUNOVODSTVA - FOKUS PLUS  kao Vašeg poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas na:

Tel: 033 861 415

Fax: 060 315 1511

e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.