Termini za kurseve

R/b Naziv kursa Datum Održavanja Broj 
časova
Cijena
Certifikat
1 Excel, Powerpoint, Word 18 i 19 januar
od 15:30 do 19:30 h
10 120 KM Da
2 Pivot tabele i napredni čartovi 25 i 26 januar
od 15:30 do 19:30 h
10 120 KM Da
3 Formule  funkcije 1 i 2 februar
od 15:30 do 19:30 h
10 120 KM Da


Ne zaboravite da se prijavite i u našu facebook grupu "Povoljni kursevi u Sarajevu"

 


 Kursevi informatike

 MS OFFICE kursevi

1. MS OFFICE 2013 kurs (standardni nivo) Word, Excel i PowerPoint

MS Word
Nivo znanja: Napredni
Nakon završene Word obuke moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Printanji dokumente, formatirati tekst paragrafe i dokumente, baratati identima, kreirati tabove, koristiti Format painter, podešavati margine, prelome i orjentaciju dokumenata, kreirati header i footer, kreirati tabele, kreirati stilove, kreirati tabele sadržaja i Indexe, kreirati cross-reference, footnote, bookmarkove i hyperlinkove.

MS PowerPoint
Nivo znanja: Napredni
Nakon završene PowerPoint obuke moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Kako kreirati sekcije i Custom Slide Show, vremensko podešavanje slajdova, kreirati učinkovite tranzicije i animacije, baratati sa Slide Master, Handout Master i Notes Master, Eksportovati i printati prezentacije, Editovati, slike, tabele i video fajlove, tehnike prezentovanja.

MS Excel
Nivo znanja: Osnove
Nakon završenog Excel kursa moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Manipulisati sa Ribon trakom, Kreirati osnovnu tabelu i grafikon, Korisiti osnovna filtriranja, formatirati tekst i brojeve, printati tabele svih veličina.

MS OFFICE 2013 kurs: Word, Excel i PowerPoint je u ukupnom broju od 10 časova.

 


Excel kursevi

 

2. Excel kurs (srednji nivo) Pivot tabele, napredni čartovi

Kreirati složene  Excel tabele, koristiti napredna filtriranja i sortiranja podataka te grupisanje podataka i  kreiranje subtotala, kreirati slajsere i naprednije čartove
Kreirati pravilne baze podataka i pivot tabele, ovladati načinima linkovanja sa eksternim tabelama te konsolidacijom više manjih tabela u jednu cjelinu, sumirati i grupisati razne podatke, primjenjivati razna kondiciona formatianja. kreiranati Pivot čartove Broj časova: 10

 

3. Excel kurs (napredni nivo) formule, funkcije, analize i validacije, dinamički čartovi

Nivo znanja: Napredni
Nakon završenog kursa moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Korisatiti napredne formule i funkcije što su; funkcije za pretrage, trigonometrijske, matematičke, logičke, tekstualne funkcije, funkcije za datum i vrijeme te funkcije za baze podataka itd. Upotrebljavati analize i validacije podataka, imenovati ćelija,  koristiti operatore i njihove prioritete,Veliku pažnju posvećujemo trendovima te drugim dinamičnim čartovima čije tabele imaju interakciju sa funkcijama. Broj časova10

 

 

 


 Kurs za grafički dizajn

4. Kurs za grafički dizajn, CorelDRAW i Photoshop

Nivo znanja: Osnovni/Napredni
Nakon završenog kursa moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Kurs za CorelDRAW pokriva svaki detalj za vektorsku grafiku kao i neke tehnike iz Photopainta. Kurs će osposobiti polaznika kako da koristi object layers i pages za efektivnu organizaciju dokumenata, koristiti boje, sve alatke i specijalne efekte.

Kurs za Photoshop, na njemu će te naučiti sve o Photoshop interfejsu, ovladati sa Photoshop Bridge, naučiti sve o veličinama i formatima slika,  selekcijama i osnovnim maskama, lejerima, tonovima, bojama, editovanjem slika i filterima. Polaznici će imati priliku da vježbaju foto editovanje i vježbat će primjenu boja, isjecanje, rotacije, poravnjanja, restauraciju i šminkanje slika, spajanje više slika u jednu i simulaciju raznih sočiva. Jedan dio kursa bit će posvećen i web grafici a teme kursa su: Podešvanje radnog prostora, veličine grafike i rezolucije, boje za web grafiku, baratanje sa lejerima, rad sa transparency, finese sa tekstom, kreiranje wireframe,  optimizacija grafike. Broj časova: 20

 


 

5. Kurs za web dizajn, Wordpress

Nivo znanja: Osnovni/Napredni
Nakon završenog kursa moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Kreirati web stranicu, Broj časova: 20

 


 

 


 6. Kursevi za MS Access 2013 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Microsoft Access će vas naučiti kako kreirati baze podataka i efikasno pohranjivati podatke.
Uvodni dio je namjenjen konceptu relacionih baza podataka prije nego se krene kreiranju tabela kao osnove za svaku bazu podataka.

Nakon kreiranja tabela demonstrirat će se relacije  između tabela te osnovni upiti za filtriranje tabela.
Kurs će vas naučiti i kako primjeniti sva pravila i validacije da smanjite greške tokom unosa podataka,
kako kreirati forme sa interaktivnim dugmićima te izvještaje za profesionalno printanje.

Napredni upiti (Queries) Ovo poglavlje vas uči kako koristiti kompleksnije filtere, sortiranja, kalkulaacije i built-in funkcije.
Napredne forme i izvještaji (Forms and Reports) Ovo poglavlje demonstrira kako uz pomoć formi i izvještaja možete kontrolisati, organizovati i prikazati podatke. Broj časova: 20

 7. Kursevi za MS Project 2013
 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Kurs za Project 2013 Vas obučava kako pojedinac ili grupa može koristiti Project da barata sa bilo kojim stadijem vašeg projekta. Kursa demonstrira kako početi sa projektom, dodavanjem poslova, dodjeljivanjem zadaća, regulisanjem popisa zadataka, upravljanjem sa konfliktima i praćenjem progresa. Isto vam pokazuje kako koristiti ribon i sve nove funkcije u programu. Broj časova: 20

 8. Kursevi za MS Visio
 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Kurs za Visio 2013 Vas obučava kako da napravite veliki broj dijagarama sa popularnim programom za Vizualizaciju "VISIO 2013", Kurs počinje sa upoznavanjem Visio interfejsa, onda demonstrira prednosti kreiranja najpoznatiji diagrama te uvezanih dijagrama. Nakon toga kurs za visio 2013 demonstrira kako koristiti kompleksnije dijagrame, kao što su brinstorming dijagrami, organizacioni čartovi, timeline i kalendari te pivot dijagrami. Broj časova: 20


 

KEIKO learning center je na Grbavici. Informacije možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 17 sati.
Adresa: Radnička bb, Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Tel: 033 810 176, 061 945 888,
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.