Termini za kurseve

R/b Naziv kursa Datum Održavanja Broj 
časova
Cijena
Certifikat
2 Excel Tabele i Pivot tabele 25 i 26 juli
od 17:30 do 21:30 h
10 60 KM Da
3 Grafički dizajn
Photoshop i CorelDRAW
27, 28, 29, 30 Juli
od 17:30 do 21:30 h
20 230 KM Da
4 Excel, Powerpoint, Word 1 i 2 avgust
od 17:30 do 21:30 h
10 120 KM Da
5 Napredni Excel 8, 9, 12, 13  avgust
od 17:30 do 21:30 h
20 230 KM Da
6 Web Design
(WordPess)
15, 16, 19, 20  avgust 
od 17:30 do 21:30 h
20 230 KM Da
7 Excel statistika 22, 23, 26, 27  avgust 
od 17:30 do 21:30 h
20 230 KM Da
8 Excel, Powerpoint, Word 29 i 30 avgust 
od 17:30 do 21:30 h
10 120 KM Da
9 Microsoft Project 2, 3, 5, 6 septembar 
od 17:30 do 21:30 h
20 230 KM Da


Ne zaboravite da se prijavite i u našu facebook grupu "Povoljni kursevi u Sarajevu"

 

 

Kursevi informatike


 

1. Excel tabele i Pivot tabele

Kurs je namijenjen polaznicima koji posjeduju slabo ili nikakvo znanje u MS Excelu.
Kurs počinje osnovnim upoznavanjem Excelovih tabela, osnovnim i naprednim filtriranjima i sortiranjima podataka, jednostavnim analizama, grupisanja podataka i  kreiranjem subtotala, formatiranjima brojeva, kreiranjma slajsera, osnovnim grafikonima i printnju tabele.

Kurs za PivotTabele počet će sa uvodom u baze podataka i PivotTabele, Polaznici će ovladati načinima linkovanja sa eksternim tabelama te konsolidacijom više manjih tabela u jednu cjelinu. Polaznik će naučiti kako sumirati podatke, grupisati podatke te primjenivati razna kondiciona formatianja. Pivot čartovi i printanja tabela su nezaobilazna teme, Veliku pažnju posvećujemo trendovima te drugim dinamičnim čartovima čije tabele imaju interakciju sa funkcijama. Broj časova: 10

 

2. Excel formule i funkcije

Kurs počinje sa uvodom u formule i raznim računanjima sa formulama, imenovanja ćelija,  operatorima i njihovim prioritetima, referencama itd.
U drugom dijelu kursa polaznici uče napredne funkcije kao što su; funkcije za pretrage, trigonometrijske, matematičke, logičke, tekstualne funkcije, funkcije za datum i vrijeme te funkcije za baze podataka.  Broj časova: 10

 

 


 

Kursevi za MS Word 2013 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Nakon završene Word edukacije moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Navgacija kroz dokumente, kreirati i snimanti dokumente, printanji dokumente, koristiti razne selekcije teksta i napredna formatiranje teksta, pronalaziti i mijenjati riječi, kopirati, isjecati i prenositi tekst, formatirati tekst paragrafe i dokumente, baratati identima, poravnanjima teksta i podešavanjem prostora između redova, podešavati tabove, koristiti Format painter, podešavati margine i orjentaciju dokumenata, kreirati header i footer, umetati simbole u tekst, kreirati tabele i čartove, računati osnovne kalkulacije u tabeli, kreirati stilove, umetati slike, kreirati tabele sadržaja i Indexe, kreirati cross-reference, footnote, bookmarkove i hyperlinkove. 
Broj časova: 10


 
Kursevi za MS PowerPoint 2013 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Na ovom kursu se demonstrira kreiranje, editovanje PowerPoint prezentacija. Ovaj kurs vam pokazuje kako kreirati Slideshow, baratati templetima i timovima te unosi i etitovanje teksta, slika, grafikona, videa, format slajdova, speaker notes za jednostavne prezentacije, plus djeljenje prezentacija printanjem, videom, PDF ili e mailom. Broj časova: 10

  Kursevi za MS Access 2013 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Microsoft Access će vas naučiti kako kreirati baze podataka i efikasno pohranjivati podatke.
Uvodni dio je namjenjen konceptu relacionih baza podataka prije nego se krene kreiranju tabela kao osnove za svaku bazu podataka.

Nakon kreiranja tabela demonstrirat će se relacije  između tabela te osnovni upiti za filtriranje tabela.
Kurs će vas naučiti i kako primjeniti sva pravila i validacije da smanjite greške tokom unosa podataka,
kako kreirati forme sa interaktivnim dugmićima te izvještaje za profesionalno printanje.

Napredni upiti (Queries) Ovo poglavlje vas uči kako koristiti kompleksnije filtere, sortiranja, kalkulaacije i built-in funkcije.
Napredne forme i izvještaji (Forms and Reports) Ovo poglavlje demonstrira kako uz pomoć formi i izvještaja možete kontrolisati, organizovati i prikazati podatke. Broj časova: 20

 Kursevi za MS Project 2013
 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Kurs za Project 2013 Vas obučava kako pojedinac ili grupa može koristiti Project da barata sa bilo kojim stadijem vašeg projekta. Kursa demonstrira kako početi sa projektom, dodavanjem poslova, dodjeljivanjem zadaća, regulisanjem popisa zadataka, upravljanjem sa konfliktima i praćenjem progresa. Isto vam pokazuje kako koristiti ribon i sve nove funkcije u programu. Broj časova: 20

 Kursevi za MS Visio
 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Kurs za Visio 2013 Vas obučava kako da napravite veliki broj dijagarama sa popularnim programom za Vizualizaciju "VISIO 2013", Kurs počinje sa upoznavanjem Visio interfejsa, onda demonstrira prednosti kreiranja najpoznatiji diagrama te uvezanih dijagrama. Nakon toga kurs za visio 2013 demonstrira kako koristiti kompleksnije dijagrame, kao što su brinstorming dijagrami, organizacioni čartovi, timeline i kalendari te pivot dijagrami. Broj časova: 20


 

CorelDRAW kursevi

Kurs za CorelDRAW pokriva svaki detalj za vektorsku grafiku kao i neke tehnike iz Photopainta. Kurs će osposobiti polaznika kako da koristi object layers i pages za efektivnu organizaciju dokumenata, koristiti boje, sve alatke i specijalne efekte.  Broj časova: 10


 

Photoshop osnove

Ovaj kurs je namijenjen početnicima na njemu će te naučiti sve o Photoshop interfejsu, Ovladati sa Photoshop Bridge, Naučiti sve o veličinama i formatima slika,  selekcijama i osnovnim maskama, lejerima, tonovima, bojama, editovanjem slika i filterima Broj časova: 10


 

Photoshop za obradu fotografije 

Ovaj kurs je namjenjen foto editorima i na njemu ćemo vježbati primjenu boja, isjecanje, rotacije, poravnjanja, restauraciju i šminkanje slika, spajanje više slika u jednu i simulaciju raznih sočiva. Polaznici ovog kursa trebaju imati predznanje iz Photoshopa Broj časova: 10


 

Photoshop za web design 

Ovaj kurs je prilagođen za sve nivoe znanja. Polaznici će naučiti kako kreirati realnu web grafiku i wireframes. Isto će naučiti podešavanje radnog prostora za što maksimalniji učinak, crtanje, bojanje i optimizacija web grafike te kreiranje vektorskih oblika i teksta, ovladavanjem transparentnosti i kreiranjem navigacije.
Teme kursa su: Podešvanje radnog prostora, veličine grafike i rezolucije, Boje za web grafiku, Baratanje sa lejerima, rad sa transparency, finese sa tekstom, kreiranje wireframe,  optimizacija grafike. Broj časova: 10


 

KEIKO learning center je na Grbavici. Informacije možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 17 sati.
Adresa: Radnička bb, Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Tel: 033 810 176, 061 945 888,
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.