Termini za kurseve u individualnoj ili grupnoj nastavi

R/b Naziv kursa Termin Boj časova Cijena
Certifikat
1 PowerPoint prezentacije 16 avgust od 18 do 21:30 5 50 KM Da 
           


Ne zaboravite da se prijavite i u našu facebook grupu "Povoljni kursevi u Sarajevu"

 


 Kursevi informatike

 MS OFFICE kursevi

1. MS OFFICE 2016 kurs (standardni nivo) Word i Excel

MS Word
Nivo znanja: Osnivni/Napredni

Nakon završene Word obuke moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Printanji dokumente, formatirati tekst paragrafe i dokumente, baratati identima, kreirati tabove, koristiti Format painter, podešavati margine, prelome i orjentaciju dokumenata, kreirati header i footer, kreirati tabele, kreirati stilove, kreirati tabele sadržaja i Indexe, kreirati cross-reference, footnote, bookmarkove i hyperlinkove. Broj časova: 10

MS Excel
Nivo znanja: Osnove
Nakon završenog Excel kursa moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Kreirati osnovne tabele i grafikone, Korisiti osnovna filtriranja i sortiranja, formatirati tekst i brojeve, printati tabele svih veličina.
 Broj časova: 10


 

Excel kursevi

 

 

1. Excel tabele

Nivo Znanja: Osnovni
Na ovom kursu vježbano kreiranje osnovnih tabela i grafikona, vježbat ćemo osnovna filtriranja i sortiranja,
formatirati tekst i brojeve, printati tabele svih veličina
Broj časova: 10

 

2. Excel pivot tabele

Nivo znanja: Srednji
Pivot tabele i pivot čartovi od A do ZBroj časova: 10

 

3. Excel formule

Nivo znanja: Srednji
Nakon završenog kursa moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Osnovna i napredna računanja sa formulama, koristiti operatore i njihove prioritete, koristiti apsoutne, relativne i mješovite reference, uvezivati ćelije i radne listove, ažuritati i formatirati podatke, imenovati ćelije. Broj časova: 10

 

4. Excel funkicije

Nivo znanja: Napredni
Nakon završenog kursa moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Korisatiti napredne funkcije što su; funkcije za pretrage, trigonometrijske, matematičke, logičke, tekstualne funkcije, funkcije za datum i vrijeme te funkcije za baze podataka itd. Broj časova: 10

 

5. Excel Analize i validacije podataka

Nivo znanja: Napredni
Na Ovom kursu polaznici uče sve o validacijama podataka te analiziranjem podatka pomoću naprednih filtera i funkcija.
Napredna formatiranja i kreiranje naprednih gafikona su tehnike koje vježbamo na ovom kursu. Broj časova: 10

 

6. Poslovne prezentacije (PowerPoint kurs)

Kurs demonstrira napredne tehnike rada u Powerpointu, polaznici će dobiti puno savjeta o prezentacijama, naučiti razne trikove i praktične tehnike koje mogu koristiti prije i tokom prezentacije kako bi se što bolje predstavili. Polaznici isto uče kako smiriti nervozu prije razgovora, kako držati pravilan govor tijela, kako osmisliti dobar uvod, kako kontrolisati vrijeme tokom prezentacije kako imati čvrst gard i osvojiti publiku. Broj časova: 10

 

 Kurs za grafički dizajn

7. Kurs za grafički dizajn, Photoshop i Illustrator

Nivo znanja: Osnovni/Napredni
Kurs za Photoshop, na njemu će te naučiti sve o Photoshop interfejsu, ovladati sa Photoshop Bridge, naučiti sve o veličinama i formatima slika,  selekcijama i osnovnim maskama, lejerima, tonovima, bojama, editovanjem slika i filterima. Polaznici će imati priliku da vježbaju foto editovanje i vježbat će primjenu boja, isjecanje, rotacije, poravnjanja, restauraciju i šminkanje slika, spajanje više slika u jednu i simulaciju raznih sočiva. Jedan dio kursa bit će posvećen i web grafici a teme kursa su: Podešvanje radnog prostora, veličine grafike i rezolucije, boje za web grafiku, baratanje sa lejerima, rad sa transparency, finese sa tekstom, kreiranje wireframe,  optimizacija grafike. Broj časova: 20

 

8. Kurs za CorelDRAW

Nivo znanja: Osnovni/Napredni
Nakon završenog kursa moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Kurs za CorelDRAW pokriva svaki detalj za vektorsku grafiku kao i neke tehnike iz Photopainta. Kurs će osposobiti polaznika kako da koristi object layers i pages za efektivnu organizaciju dokumenata, koristiti boje, sve alatke i specijalne efekte. Broj časova: 20

 

9. Kurs za web dizajn, Wordpress

Nivo znanja: Osnovni/Napredni
Nakon završenog kursa moći ćete primjeniti slijedeće tehnike:
Kreirati web stranicu, Broj časova: 20

  


10. Kursevi za MS Access 2016 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Microsoft Access će vas naučiti kako kreirati baze podataka i efikasno pohranjivati podatke.
Uvodni dio je namjenjen konceptu relacionih baza podataka prije nego se krene kreiranju tabela kao osnove za svaku bazu podataka.

Nakon kreiranja tabela demonstrirat će se relacije  između tabela te osnovni upiti za filtriranje tabela.
Kurs će vas naučiti i kako primjeniti sva pravila i validacije da smanjite greške tokom unosa podataka,
kako kreirati forme sa interaktivnim dugmićima te izvještaje za profesionalno printanje.

Napredni upiti (Queries) Ovo poglavlje vas uči kako koristiti kompleksnije filtere, sortiranja, kalkulaacije i built-in funkcije.
Napredne forme i izvještaji (Forms and Reports) Ovo poglavlje demonstrira kako uz pomoć formi i izvještaja možete kontrolisati, organizovati i prikazati podatke. Broj časova: 20

 


11. Kursevi za MS Project 2016
 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Kurs za Project 2016 Vas obučava kako pojedinac ili grupa može koristiti Project da barata sa bilo kojim stadijem vašeg projekta. Kursa demonstrira kako početi sa projektom, dodavanjem poslova, dodjeljivanjem zadaća, regulisanjem popisa zadataka, upravljanjem sa konfliktima i praćenjem progresa. Isto vam pokazuje kako koristiti ribon i sve nove funkcije u programu. Broj časova: 20

 


12. Kursevi za MS Visio
 

Nivo znanja: Osnovni i napredni
Kurs za Visio 2016 Vas obučava kako da napravite veliki broj dijagarama sa popularnim programom za Vizualizaciju "VISIO 2016", Kurs počinje sa upoznavanjem Visio interfejsa, onda demonstrira prednosti kreiranja najpoznatiji diagrama te uvezanih dijagrama. Nakon toga kurs za visio 2016 demonstrira kako koristiti kompleksnije dijagrame, kao što su brinstorming dijagrami, organizacioni čartovi, timeline i kalendari te pivot dijagrami. Broj časova: 20

 

KEIKO learning center je na Grbavici. Informacije možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 17 sati.
Adresa: Radnička bb, Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Tel: 033 810 176, 061 945 888,
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.