Kursevi informatike za individualnu ili grupnu nastavu

R/b Naziv kursa Termin Boj časova Cijena
Certifikat
1 Word Excel i PowerPoint Po dogovoru 20 300 KM Da 
2 Excel osnovni Po dogovoru 20 300 KM  Da 
3 Excel napredni Po dogovoru 20 350 KM  Da 
4 Excel osnovni 10 i 11 decembar (vikend) od 10 do 14h 10 150 KM Da


Ne zaboravite da se prijavite i u našu facebook grupu "Povoljni kursevi u Sarajevu"


Tematski sadržaj kurseva

 

1. Kurs za  MS OFFICE  -  Word i Excel PowerPoint

Word: Formatiranje teksta i dokumenanta, kreiranje indenta i tabova, upotraba Format paintera, podešavanje margina, prelomi i orjentaciju dokumenata, kreirnje zaglavlja u dokumentu, izrada tabela, rad sa stilovima i Printanej dokumenata.
Excel: Izrada tabela, filtriranja i sortiranja podataka, osnovne formule i grafikoni.
PowerPoint: Kreiranje slajdova, formatiranje teksta i grafike, animacije objekata i tranzicije slajdova. 
Broj časova: 20

2. Osnovni Excel

Ovaj kurs pokriva kreiranje tabela i osnovnih grafikona, filtriranja, sortiranja, formatiranja teksta i brojeva, printatanje tabela. U drugoj polovini kursa vježbat ćemo Pivot tabele i pivot čartove, osnovne formule, reference, uvezivanje ćelija i radnih listova. 
Broj časova: 20

3.  Napredni Excel

Kurs pokriva napredne funkcije što su; funkcije za pretrage, trigonometrijske, matematičke, logičke, tekstualne funkcije, funkcije za datum i vrijeme te funkcije za baze podataka itd. U drugoj polovini kursa vježbat ćemo validacije podataka, analiziranje podatka pomoću naprednih filtera i funkcija, napredna formatiranja podataka i kreiranje naprednih grafikona. 
Broj časova: 20

4.  Excel Pivot tabele

Kurs demonstrira konsolidaciju više tabela u jednu, sumiranja podataka, dodavanja izračunatih polja, filtriranje i sortiranje rezultata, formatiranje tabele i primjena uvjetnih formata, podešavanje rasporeda podataka u čitljiviji format, kreirati krafikone za vizualizaciju podataka, makroe i kako koristiti funkciju Model podataka za kreiranje tabela iz povezanih tabela.
Broj časova: 20

5. Poslovne prezentacije (PowerPoint kurs)

Kurs demonstrira napredne tehnike rada u Powerpointu, polaznici će dobiti savjete za prezentovanje, naučiti razne trikove i praktične tehnike koje mogu koristiti prije i tokom prezentacije kako bi se što bolje predstavili. Polaznici isto uče kako smiriti nervozu prije razgovora, kako držati pravilan položaj tijela, kako osmisliti dobar uvod, kontrolisati vrijeme tokom prezentacije i kako imati čvrst gard i osvojiti publiku.
Broj časova: 20

6. Kurs za grafički dizajn, Photoshop i Illustrator

Ovaj kurs pokriva sve o veličinama i formatima slika,  selekcijama i osnovnim maskama, lejerima, tonovima, bojama, editovanjem slika i filterima.  Jedan dio kursa bit će posvećen i web grafici. 
Broj časova: 40Broj časova: 40

7. Kurs za CorelDRAW

Kurs za CorelDRAW pokriva svaki detalj za vektorsku grafiku kao i neke tehnike iz Photopainta. Kurs će osposobiti polaznika kako da koristi object layers i pages za efektivnu organizaciju dokumenata, koristiti boje, sve alatke i specijalne efekte.
Broj časova: 20

8. Kurs za web dizajn, Wordpress i digitalni marketing

Kurs pokriva izradu web stranice sa CMS Wordpress, Facebook Marketing, Mail Marketing, Youtube Makreting, Google Analytics, Google AdWords. 
Broj časova: 40

9. Kursevi za MS Access 

Kurs pokriva kreiranje baza podataka, relacije tabela, upiti za filtriranje tabela, dodjeljivanje validacija, kreiranje forma, Queries i Reports.
Broj časova: 40

10. Kursevi za MS Project  

Na ovom kursu naučit će te kako pojedinac ili grupa može koristiti Project. Kurs demonstrira dodavanje poslova, dodjeljivanje zadataka, regulisanjem popisa zadataka, upravljanjem sa konfliktima i praćenjem progresa te upravljati sa bilo kojim stadijem vašeg projekta
Broj časova: 20

11. Kursevi za MS Visio 

Na ovom kursu naučit će te kako da napravite veliki broj dijagarama, Kurs počinje sa upoznavanjem Visio interfejsa, onda demonstrira prednosti kreiranja najpoznatiji diagrama te uvezanih dijagrama. Kurs isto demonstrira kako koristiti kompleksnije dijagrame, kao što su brinstorming dijagrami, organizacioni čartovi, timeline i kalendari te pivot dijagrami. 
Broj časova: 20

 

KEIKO learning center je na Grbavici. Informacije možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 17h.
Adresa: Radnička bb, Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Tel: 033 810 176, 061 945 888,
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.